Droneopnamen

Drone... op hoog niveau

Als één van de weinigen ben ik in het bezit van internationale dronebewijzen, waardoor ik in de meeste landen in de wereld commercieel mag vliegen. Ook beschik ik over de nodige beroepsverzekeringen die daarvoor nodig zijn. Ik mag tot 120 meter hoog vliegen, maar meestal is dat niet nodig. Ik opereer alleen in gebieden die zijn toegestaan conform de plaatselijke verordeningen en voorschriften. 

Drie jaar dronebeelden bij bouw van fabriek

In opdracht van Klaremelk, producent van zogenaamde kalverbrokken te Speuld, volgde ik drie jaar lang de bouw van een nieuwe fabriek in Harderwijk. De eerste beelden dateren van 2017, de laatste in 2021. Daarbij heb ik vaak drones ingezet, maar ook andere camera's. Dit resulteerde in een film van 11 minuten, waarin alle stadia van de bouw zijn te zien. De kwaliteit van de beelden verschilt soms en dat komt omdat het soms niet mogelijk was om met grote camera's op het bouwterrein te manoeuvreren.  In dat geval is gebruik gemaakt van minder stabiele camera's om voor de opdrachtgever belangrijke momenten toch te kunnen vastleggen.  

Stadsgezichten met drone

Onderstaand diverse stadsgezichten voor opdrachtgevers. 


De Becker Remyplein, Kessel-Lo, België 


Winkelcentrum Drielanden, Harderwijk, Nederland

Abdij Keizersberg, Leuven, België