Barkrukgesprekken

Barkrukgesprekken

Federaties Kortenberg, Kampenhout en Herent, België

Opgeven tot Maandag 9 september

'Barkrukgesprekken'

Hemelsbrede dilemma's over geloof in de praktijk

met Peter Verlinden

Gastheer, journalist (ex-VRT) Peter Verlinden

Elektrische auto's, windmolens en zonnepanelen: het westen is er blij mee, maar in de Derde Wereld leidt dat tot slaven- en kinderarbeid. Fakenews, ruwe taal in de media en verdraaiing van nieuwsfeiten, hoe gaan we daar als gelovigen mee om? Is de kerk in de toekomst alleen nog maar digitaal te beleven, of blijven we naar de fysieke kerk gaan? Hoe gaat de kerk om met Lgbti+ personen en wat mag wel en wat niet?

Dit zijn slechts enkele vragen die journalist Peter Verlinden (voormalig VRT) in de vorm van scherpe dilemma's gaat stellen aan een keur van te interviewen personen die regelmatig het nieuws halen. Dit alles tijdens zogenaamde 'Barkrukgesprekken' in de Pastorij van Meerbeek. Niet meer dan 20 luisteraars en kijkers zijn daarbij welkom, maar toch kunnen velen er kennis van nemen. Want er worden video-opnamen van gemaakt die op sociale media zijn te zien. Opgeven kan bij Dick Maes Broekema (viacommunio@outlook.com) of bij Chantal Lemmens (chantal.lemmens1@telenet.be). Belangstellenden van de federaties Herent, Kampenhout en Kortenberg kunnen zich tot uiterlijk 9 september opgeven. Het programma bestaat uit ca. drie kwartier interview, een pauze met een drankje, een discussie en afsluiting. Aanvang 20.00 uur, sluiting ca. 22.00 uur. De toegang is gratis. Er is koffie en er zijn drankjes tegen democratische prijzen. 

Programma

De volgende personen komen op de navolgende data hun opwachting maken:

Vrijdag 13 oktober 2023: 


Ethiek en techniek.

Diakan Bart Vleeschouwers

Prof. Dr. Luc van Liedekerke

Peter Verlinden in gesprek met Prof. Dr. Luc Van Liedekerke en Bart Vleeschouwers. Luc Van Liedekerke is professor bedrijfsethiek aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Hij publiceert uitgebreid over bedrijfsethiek, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en financiële ethiek. Hij is bestuurslid van verschillende academische en niet-academische organisaties in binnen- en buitenland die actief zijn op het vlak van Sociaal Verantwoordelijk Investeren en duurzaam ondernemen. De andere gast is Bart Vleeschouwers, landbouwkundig ingenieur, tot voor kort journalist bij de Boerenbond en diaken van de Federatie Kampenhout. Voor het Vicariaat Vlaams Brabant en Mechelen brengt hij de Ecokerk onder de aandacht. Dit jaar was dat met de campagne voor de scheppingsperiode 'alles wat ademt en leeft'. Daarbij draait het om de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens. Het beschermen en herstellen ervan moet leiden tot integrale ecologie. Ook interviewer Peter Verlinden zal zijn visie op het onderwerp geven; hij publiceert er regelmatig over.

Vrijdag 17 november:

Licht op Lgbti+ in de Vlaamse Kerk.

Catechist Mark De Proost

Willy Bombeek © Kerknet

Peter Verlinden in gesprek met Willy Bombeek, interdiocesaan coördinator 'Homoseksualiteit & geloof' voor de Vlaamse kerk en homo en Marc De Proost, catechist in Herent, afgestudeerd theoloog en homoseksueel. De discussie over de plaats van homoseksuele verbintenissen binnen de kerk speelt al langer. Op sommige plaatsen in bijvoorbeeld Duitsland en de Verenigde Staten vinden dergelijke zegeningen al plaats, maar zonder officiële goedkeuring van de bisschop. De Vlaamse bisschoppen geven als eersten ter wereld groen licht voor een kerkelijke liturgie voor een relatieviering voor homoseksuele koppels. Het document van de Vlaamse bisschoppen spreekt van een 'gebedsmoment om God te vragen dat Hij dit engagement… mag zegenen'. Geen inzegening, maar zegening? Waar staan we. Wat mag nu wel en niet.

Donderdag 18 januari

Taal van deze tijd

Luk Vermaercke © Kerknet

Christ Taes

Peter Verlinden in gesprek met Luk Vanmaercke en Chris Taas. De taal die men in politiek, bedrijfsleven en maatschappij hanteert wordt steeds harder en onmenselijker. Zwart-witdenken, onverdraagzaamheid en extremisme steken de kop op. Nepnieuws en ChatGPT, falsificatie van feiten, factchecken…de media en degenen die ze organiseren, er in optreden en acteren zouden onze kernwaarden als gelovigen kunnen aantasten. Of zijn we die waarden al kwijt? Chris Taes is neerlandicus, auteur en voormalig burgemeester van Kortenberg. Hij schreef er een boekje over dit onderwerp getiteld 'Wij denken van u zegt. De taal van het populisme'. De andere barkrukganger is Luk Vanmaercke (publicist en politicoloog en tot 2022 hoofdredacteur Kerk & Leven/ Kerknet).

Vrijdag 15 maart

Kerk of Cloud

Peter Verlinden in gesprek met Prof. Dr. Frank Bosman en pastoor van de Parochie Brussel Jette, Dirk Vannetelbosch. Stenen kerken verdwijnen in toenemende mate, tegelijkertijd met de kerkverlating van de gelovigen. Steeds vaker worden kerkelijke vieringen uitgezonden via internet, de kerk in de cloud. Steeds meer parochies maken uitzendingen en maken gebruik van digitale middelen. Er zijn podcast, videopodcast, dagelijkse religieuze Bijbeloverpeinzingen. Zijn deze het alternatief voor de fysieke kerkgang? Dr. Frank G. Bosman is een rooms-katholiek cultuurtheoloog aan de Tilburg School of Catholic Theology en onderzoeker, bekend om zijn spraakmakende mening over cultuur, theologie en geloof. In 2011 werd Bosman door het Nederlandse volk uitgeroepen tot de eerste "Theoloog des Vaderlands" van Nederland. Bosman redigeerde reeds in 2012 het "Handboek Kerk en Sociale Media", toentertijd. In het voorwoord riep hij toen al op om van deze media gebruik te maken. Pas tien jaar later tijdens de eerste Covid-91 pandemie ging de kerk meer digitaal communiceren. Bosman pleit voor een professionelere aanpak. Pastoor Dirk Vannetelbosch is een zeer frequente gebruiker van sociale media, in combinatie met de fysieke kerk in Jette. Hij kwam 30 jaar geleden in een lege kerk en slaagde er in die wekelijks vol te krijgen en vele parochianen te activeren. Hoe werken deze processen en wat kunnen we ervan leren?